Logo
Met Elvira
ONDERSTEUNING, BEGELEIDING EN AANDACHT VOOR:
UZELF

Naarmate je een hogere leeftijd bereikt, wordt het lastiger om een huishouden draaiende te houden en tegelijkertijd sociaal actief te zijn.

MEER INFORMATIE
PARTNER

Als er zorg nodig is voor je partner, dan vindt iedereen dat vanzelfsprekend, maar als hierdoor de zorg, relatie of het dagelijks leven onder druk komt te staan is er ondersteuning nodig.

MEER INFORMATIE
OUDERS / SCHOONOUDERS

De zorg voor (schoon)ouder(s) moet vaak gecombineerd worden met werk, eigen gezin, sociale leven en eventuele reistijd.

MEER INFORMATIE
BEMANTELDE

U zorgt als mantelzorger voor een dierbaar persoon uit uw directe omgeving.

MEER INFORMATIE
DIENSTEN
THUISHULP

Samen boodschappen doen of dit uit handen geven, een handje helpen in de huishouding of hulp bij een kleine klus? Met Elvira biedt twee extra handen waar nodig.

GEZELLIGHEID

Samen een wandeling maken, een rondje fietsen, een bezoek brengen aan familie of kennis of een kopje koffie drinken.

ONDERSTEUNING

Assisteren bij een afspraak in het ziekenhuis, de huisarts, de kapper, de tandarts, de gym of fysiotherapie. Ook kunt u terecht voor hulp bij de administratie, post en ondersteuning in dagelijkse bezigheden of hobby’s.

VERVOER

Gechauffeerd worden op lange afstanden naar bijvoorbeeld een familiebezoek. Met Elvira regelt vervoer of rijdt met u mee.

KOKEN & ETEN

Uw favoriete recept weer opzoeken, (samen) boodschappen doen en een lekkere maaltijd bereiden.

HULP BIJ COMPUTER, TABLET & TELEFOON

Bent u nog niet geheel vertrouwd met uw computer, tablet of mobiele telefoon en wilt u hiermee graag in contact blijven met uw naaste familie of kennissen, schakel dan Met Elvira in.

Met Elvira kan ook een speciale app installeren voor familie, naaste mantelzorgers of thuiszorg om elkaar op de hoogte te houden van de laatste gebeurtenissen en het wel en wee tijdens de bezoeken.

HOE WERKT MET ELVIRA?
Contact
Laat weten dat u interesse heeft of meer informatie wilt, via:
  • Het contactformulier op deze website.
  • Een mail met uw vraag en/of gegevens naar info@metelvira.nl
  • Rechtstreeks telefoonnummer Met Elvira 06-18239542
Intake
Als u heeft aangegeven dat u graag een kennismaking wilt inplannen, dan wordt u gebeld en plannen we een afspraak in. U kunt dan al uw vragen stellen.
Kennismaking
Aan de hand van uw wensen geeft u aan welke taken u uit handen geeft en op welke momenten u graag Met Elvira inzet. Dit leggen we vast in een overeenkomst. Ook kunnen we nagaan of een PGB, WMO of andere financiële ondersteuning van toepassing is.
Indien gewenst kan Met Elvira de familie, naaste mantelzorgers of thuiszorg op de hoogte houden van ieder bezoek.
Aan de slag
Verloopt de kennismaking goed, dan gaat Met Elvira aan de slag om u te ontzorgen.
Op basis van nacalculatie ontvangt u en/of desbetreffende contactpersoon een factuur voor geleverde diensten.
TARIEVEN
“Met Elvira” verleent haar diensten zowel op particuliere basis als op basis van een zorgindicatie. Aan de hand van uw wensen geeft u aan welke taken u uit handen geeft en op welke momenten u Met Elvira inzet. Dit leggen we vast in een overeenkomst. Als de situatie het toelaat, kunnen we nagaan of een PGB, WMO of andere financiële ondersteuning van toepassing is.
Tarieven 2018 De intake en kennismaking zijn geheel vrijblijvend.

Het uurtarief is afhankelijk van de service die wordt verleend. U kunt via de mail of het kennismakingsformulier een digitale prijslijst aanvragen. Als u een vrijblijvende (passende) offerte wilt ontvangen, geef dan in uw aanvraag aan voor wie de zorg bestemd is en hoe u met Elvira wilt inzetten.

Bij een reisafstand wordt een bedrag van € 0,19 per gereden kilometer doorberekend.
Overeenkomst Tijdens de persoonlijke kennismaking worden vooraf heldere afspraken met u over het aantal uren en de periode van ondersteuning vastgelegd in een overeenkomst. Wanneer u op enig moment behoefte krijgt aan meer of minder ondersteuning, dan passen we dit in overleg met u aan. Facturering Facturering vindt achteraf plaats op grond van het aantal uitgevoerde uren voor geleverde diensten.
Met Elvira
Kamer Van Koophandel: 70965897
Elvira Verschuren
Mobiel telefoonnummer: 06 - 18 23 95 42
E-mailadres: info@metelvira.nl
Profielfoto
Toen mijn moeder een aantal jaar geleden onverwachts opgenomen moest worden in het ziekenhuis en – na een kort verblijf in zorghotel Merlinde – alleen thuis verder moest, heb ik ervaren dat dit een hele overgang is. Zowel voor mijn moeder als patiënt als voor ons als familie. Mijn moeder en ik waren in de gelukkige omstandigheid dat ik tijd en ruimte had om deze zorg te bieden, maar ik realiseerde me dat dat niet voor iedereen is weggelegd.
Daarom ben ik mij naast de mantelzorg voor mijn moeder me actief gaan inzetten voor de stichting ‘Met Je Hart’ en daarnaast als gastvrouw bij zorghotel Merlinde. Het helpen van mensen die deze zorg en begeleiding nodig hebben, geeft mij een enorme voldoening en heeft ertoe geleid dat ik dit jaar mijn bedrijf ‘Met Elvira’ heb opgericht.
Vanuit ‘Met Elvira’ wil ik mensen die ondersteuning nodig hebben, helpen om hun leven gemakkelijker of prettiger te maken door hen te ondersteunen / begeleiden bij dagelijkse dingen. Of om bijvoorbeeld de overgang van ziekenhuis naar huis te vergemakkelijken, familie, naasten en mantelzorger(s) te ontlasten of op een andere manier te ontzorgen.
Met mijn moeder gaat het gelukkig weer beter. Wellicht kan ik voor u en uw naasten ook wat zorg wegnemen?
Elvira

Stel uw vraag via dit contactformulier

Vul hieronder uw gegevens in, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

Uw naam:

E-mailadres (indien van toepassing):

Telefoonnummer:

Hieronder kunt u uw vraag toelichten:


Breda brengt het samen